• Recept na chronickú liečbu odošleme elektronicky
  • Objednávanie receptov online
  • Máme NOVINKU!!! Na doleuvedenom linku si môžete objednať chronicky užívané lieky online:

  • w.w.w.navstevalekara.sk

  • angiologické vyšetrenie periférnych tepien dolných končatín v rámci prevencie ischémie DK /oscilometriou/
  • laboratórne odbery (krv, moč, stolica, výtery )
  • aktívna prevencia a periodické zdravotné prehliadky
  • vstupné a výstupné zdravotné prehliadky
  • konzultácia výsledkov vyšetrení a vhodného terapeutického postupu
  • očkovania – sledovanie a realizácia povinných a dobrovoľných očkovaní
  • predpis liekov a zdravotných pomôcok elektronicky a online
  • odporúčania na odborné vyšetrenia u špecialistov
  • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti:

  -zdravotný preukaz a prehliadky do zamestnania

  – vodičský,zbrojný,pilotný a potápačský preukaz

  – vyšetrenia a potvrdenia pre štúdium,školy

  – návrhy na kúpeľnú liečbu, adopciu a umiestnenie do DD alebo ÚSS

  – vyšetrenia a potvrdenia pre komerčné poisťovne

  • máme zmluvy so všetkými poisťovňami
  • parkovanie zadarmo priamo pri budove
  • bezbariérová budova
  • Rezervácia termínov ONLINE na:   www.necakajulekára.sk  www.topdoktor.sk- dočasne prerušená z epidemiolog.dôvodu
  • Objednávame pacientov na presný čas BEZPLATNE! na tel.č.: 02/5296 2574        Telefonické informácie podávame v čase od 10.00 do 12h