• 25Jan
  • diagnostika a terapia akútnych a chronických ochorení
  • vyšetrenie EKG , CRP a glykémie na počkanie

  • angiologické vyšetrenie periférnych tepien dolných končatín v rámci prevencie ischémie DK /oscilometriou/
  • laboratórne odbery (krv, moč, stolica, výtery )
  • príjem nových pacientov
  • aktívna prevencia a periodické zdravotné prehliadky
  • vstupné a výstupné zdravotné prehliadky
  • konzultácia výsledkov vyšetrení a vhodného terapeutického postupu
  • ambulantná infúzna liečba
  • očkovania – sledovanie a realizácia povinných a dobrovoľných očkovaní
  • predpis liekov a zdravotných pomôcok
  • odporúčania na odborné vyšetrenia u špecialistov
  • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti:

  -zdravotný preukaz a prehliadky do zamestnania

  – vodičský,zbrojný,pilotný a potápačský preukaz

  – vyšetrenia a potvrdenia pre štúdium,školy

  – návrhy na kúpeľnú liečbu, adopciu a umiestnenie do DD alebo ÚSS

  – vyšetrenia a potvrdenia pre komerčné poisťovne

  • máme zmluvy so všetkými poisťovňami
  • vybavíme prenos zdravotnej dokumentácie a komunikáciu s doterajším lekárom a poisťovňou
  • parkovanie zadarmo priamo pri budove
  • bezbariérová budova
  • Rezervácia termínov ONLINE na: www.necakajulekara.sk    www.topdoktor.sk
  • Objednávame pacientov na presný čas BEZPLATNE! na tel.č.: 02/5296 257   

  •                          Telefonické informácie podávame v čase od 12.00 do 13.15 h denne,                     v pondelok od  16.00-17.00h