• Zmluvné poisťovne:

    24 – Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

    25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa

    27 – Union zdravotná poisťovňa, a.s.