• 25Jan

    Zmluvné poisťovne:

    24 – Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

    25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa

    27 – Union zdravotná poisťovňa, a.s.

    Prosíme vážených poistencov našej ambulancie o telefonické alebo písomné oznámenie zmeny poisťovne, ktorá je možná len raz ročne, a to vždy k 1.1.